(+47) 468 25 256 kontakt@ninaverde.com

Quality means doing it right when no one is looking.
Henry Ford

Hvordan ivareta god kvalitet?

  1. Har du instrukser?
  2. Hva står i instruksen?
  3. Hvem skal bruke produktet eller tjenesten? Spør gruppemedlemmene som tar over etter deg, hva de forventer. Spør kunder hva de forventer av bedriftens produkter eller tjenester.
  4. Kvalitet er ikke bare begrenset til produktet eller tjenesten. Den kan utvides til måten den produseres på og personen som produserer den. Finnes det tiltak i bedriften som løser avvik i produktet, produksjonsmåten og ansatte? Her kommer bedriftens egen videreutdanning in. Investeres det i de ansatte?
  5. Finnes det krav fra myndigheter som må overholdes?
  6. Noter erfaringer som bidrar til økt kvalitet og send det ut til de ansatte som instrukser, prosedyrer eller retningslinjer.
  7. Sammenlign resultatet med instruksen.
  8. Finner du avvik snakk med vedkommende og finn ut om de kanskje mangler full forståelse for resultatet.
  9. Øk ansattes eierskap i produktet med bonusordninger, diplomer, “månedens ansatte” eller lignende.

Kvalitet er ikke statisk. Den jobber vi med hver dag.

Nina Verde Effektivitetskonsulent

Nina Verde er effektivitetskonsulent. Hun hjelper bedrifter i Norge, Tyskland og Storbritannia.

%d bloggere liker dette: