(+47) 468 25 256 kontakt@ninaverde.com

Den største årsaken til ineffektivitet og nedgangstider er manglende kunnskap innen organisering.

Organisere betyr å ordne, inrette hensiktsmessig.

Jeg vil bruke en analogi her. Jeg tar et glass med perler i forskjellige farger. La meg organisere dem.

Jeg er ansvarlig. Noen heller perlene på bordet. Hva gjør jeg nå? Jo, jeg deler perlene i røde, hvite og blå. Jeg styrer perlene i forskjellige kurver alt etter hvilken farge de har. Jeg deler de i typer. Så langt er dette en virksomhet som ikke beveger seg. Derfor trenger jeg produkter. Med produkt mener jeg en fullført ting eller tjeneste som har utvekslingsverdi innenfor eller utenfor virksomheten. En gjenstand som plasseres i hendene på noen utenfor bedriften eller et annet medlem i bedriften.

La meg gå tilbake til perlene mine og si at jeg trenger gjennomhullede perler, perler trædd på snor og perler i en eske. Nå kan jeg gjøre en av de følgende tre ting:

  1. Jeg styrer perlene etter farge i forskjellige kurver. En annen overtar de røde og borer hull, en trær de røde perlene på en snor og til slutt pusses de av en tredje og legges i en eske. De hvite hentes av en annen gruppe der en borer hull, en trær hvite perler på en snor og en pusser dem og legger dem i eske. De blå går til en som borer hull, derfra til en som trær perler på en snor og til slutt til en som pusser dem og legger dem i eske.
  2. Eller jeg styrer perlene etter farge i forskjellige kurver og en person kommer og borer en farge av gangen, en annen trær de på snorer og sistemann pusser og pakker i esker.
  3. Eller jeg leder hele prosessen ovenfra og sørger for at det kommer perler inn, at de blir sortert, boret hull i, træd på snor og pusset og pakket.

Som vi ser så strømmer perlene i forskjellige rekkefølger. Det viktigste er at de strømmer og at det finnes noen som tar i mot, gjør noe med dem før de strømmer til nestemann.

Det samme prinsippet gjelder i en virksomhet. Ting kommer inn, forandres og strømmer ut av den.

En virksomhet med bare en type ting (røde perler) er mindre komplisert enn en med flere typer ting.

Dette gjelder for et advokatkontor på lik linje med restauranter, bilverksteder, Statoil eller Telenor.

Avvik fra dette enkle mønster er årsak numero UNO til ineffektivitet.

Identifiser produktene i virksomheten din, organiser flyten gjennom bedriften og du vil se effektiviteten stige.

Effektiv hilsen

Nina
-Effektivitetseksperten

%d bloggere liker dette: