(+47) 468 25 256 kontakt@ninaverde.com

Får dere gjort det dere skal innenfor gitte tidsrammer??

BE OM INNGANGSANALYSEDA SKRIVEBORDET ROPTE OM HJELP

Får dere gjort det dere skal innenfor gitte tidsrammer??

Får dine medarbeidere ikke gjort det dere bestemte dere for innen tidsfristen?

f

Føler dine medarbeidere seg slitne?
Mestrer de ikke utfordringene på en effektiv måte?

Z

Mistenker du at arbeidsprosessene hos den enkelte og mellom forskjellige funksjoner er suboptimale? 

På vegne av Lifo Forsikring AS kan jeg på det sterkeste anbefale Nina’s salgstrening. Jeg lærte utrolig mye om møtebooking på telefon hvor Nina ga klare og tydelige tilbakemeldinger og coachet meg inn på riktig spor. Hitraten økte fra 5% til 15-20% bookede møter. Vi satte også ett mål i Kr som vi skulle nå ila de ukene vi jobbet sammen- og det overgikk vi 🙂

– Lill Lindahl, Daglig leder Lifo Forsikring AS

Coachingen førte til forbedret arbeidsmiljø, selvom jeg fortsatt er bestemt i min holdning. Det ble bare mer effektivt. Det er viktig for de ansatte å få klare mål. Det økte motivasjonen og sørget for at de ansatte ble trygge på arbeidsplassen.

-Apeloig & Nessel GmbH

ÅRSAKER

Det finnes en «uendelig» variasjon i årsaker til ineffektivitet

De mest åpenbare som gjelder hos dere, skal jeg kartlegge i min inngangsanalyse

Flere årsaker vil jeg finne etter hvert som prosjektet skrider frem

Som hovedregel gjelder: Det er ikke det man ikke vet som skaper merarbeid. Det er det man vet man bør gjøre og som man ikke får gjort som skaper merarbeid

Jeg skal hjelpe dere med å få gjort noe med det vi finner ut!!

MIN LØSNING?

Analysere din avdeling, ledelsesprosesser, kompetansebehov, medarbeidernes mestringsopplevelse, eksisterende strukturer, prosesser og retningslinjer

Foreslå en løsningsplan
 

Jeg tilbyr å gjøre en inngangsanalyse av din avdeling og jeg tilbyr dette gratis – dvs finner jeg ikke noe du tror vi kan forbedre og at forbedringene vil være verdt innsatsen – skilles våre veier

 

Veien videre

Etter presentasjon av analyseresultat

Vi diskuterer en Utviklingsavtale med et omfang på minimum 75 timer over minimum 3 måneder – med avtalte resultatmål
NOK 750 kr/t + 750 kr/t bonus ved oppnåelse av forhåndsavtalt resultat
Ved evt inngåelse av utviklingsavtale betaler dere NOK 30.000,- for inngangsanalysen

Referanser er konfidensielle – men når vi diskuterer utviklingsavtalen skal dere få referanser som dere kan kontakte før kontrakt signeres

  

BE OM INNGANGSanalyse